Bassengvann

Vannet i bassenget skal være hygienisk tilfredsstillende. Vannet skal være klart, uten farge og innbydende til bading. Bunnen skal kunne ses tydelig i alle deler av bassenget.

Ved bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametre med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å hold oversikt over bassengvannets kvalitet og for å sikre tilfredstillende hygieniske forhold ved drift av bassenget.

Dårlige hygieniske forhold kan bl.a føre til infeksjoner og utslett.

Følgende parametre skal kontrolleres regelmessig:

Parameter:

Grenseverdier:

 Fargetall

5 mg/l Pt

 Turbiditet

0,5 FTU

 pH-verdi

7,2-7,6

 Kimtall 37°C (Totalantall bakterier)

10 cfu/ml

 Pseudomonas aeruginosa

0 cfu/100 ml

 Kjemisk oksygenforbruk -KOF-Mn

4 mg/l O

 Parameter som bør kontrolleres regelmessig:                

  • Koliforme bakterier
  • Termotolerante bakterier
  • Intestinale enterokokker
  • Alkalitet
  • Fritt klor
  • Bundet klor

I tillegg bør en overvåke Legionella bakterier i dusj- og badeanlegg.

Våre laboratorieavdelinger kan ta imot og utføre disse analysene.

 Pseud.aerug..jpg  Bilde av Pseudomonas aeruginosa

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden