Fett- og fargeinnhold i laksefisk

Kystlab AS, avd. Frøya-Hitra har lang erfaring og tilbyr akkreditert analyse av fett og totalpigment i laks. Vi hjelper dere å holde kontroll på utvikling av fargenivå i laksen under vekstperioden i sjø.

Fett og fargeinnhold analyseres akkreditert for laksefisk. Les mer om akkrediteringsomfanget her. Farge leses av spektrofotometrisk ved 475 nm. Fargenivå vurderes også gjennom visuell måling ved hjelp av Salmofan. Hos oss kan du få utført analyser av NQC-snitt på individuelt nivå eller på samleprøver (5-10 fisk). 

Metode for fettinnhold kan også benyttes på andre typer fisk, som makrell og sild. Ikke akkreditert metode.


Ta kontakt for nærmere avtale: Kystlab AS, avd Frøya-Hitra, 72 46 36 60, froya-hitra@kystlab.no

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden