Analyse av matvarer

Kystlab tilbyr et bredt spekter av mikrobiologiske analyser av matvarer, fra råvare til ferdig produkt. Vi kan hjelpe til med å sette opp et analysespekter som er tilpasset kundens behov, om det gjelder råvare eller ferdig produkt. 

Det er matvareprodusentene selv som skal utføre en risikovurdering og sette opp sitt analysebehov ut fra produksjon i henhold til Næringsmiddelhygieneforskriften.

Vi tilbyr raske og sikre analysemetoder som er standardiserte i tillegg til tradisjonelle dyrkingsmetoder. Se oversikt over vårt akkrediteringsomfang: TEST 070

Kvantitative mikrobiologiske analyser du får utført hos oss:

 • Totalantall bakterier (Kimtall)
 • Enterobacteriaceae
 • Koliforme bakterier
 • Termotolerante koliforme bakterier
 • E. coli
 • Enterococcus
 • Staphylococcus aureus / Koagulase positive stafylokokker
 • Bacillus cereus
 • Clostridium perfringens
 • Listeria monocytogenes
 • Mugg- og Gjærsopp
 • Anaerobe sulfittreduserende bakterier / clostridier
 • Kimtall og spesifikke fordervelsesbakterier i fisk og fiskevarer

 Patogene bakterier, kvalitativ analyse (påvist/ikke påvist):

 • Salmonella spp.
 • Listeria monocytogenes /Listeria spp.
 • Vibrio spp.

Vi utfører også identifisering av bakterier ved hjelp av Vitek2.

For veiledning om prøveuttak og tolking av resultat kan du få tilsendt vår "Offshoreveileder".
Ta kontakt med oss for mer informasjon.

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden