This RSS feed is unavailable. Please try again later.

Aktuelt

21.12.2017

Vi vil ønske alle våre kunder og samarbeidspartnere en riktig God jul og et Godt nytt år!

Les mer
18.12.2019

Norsk næringsliv skal få tilgang til verdens beste laboratorietjenester. Den grønne omstillingen og økt internasjonal konkurranse skal møtes offensivt.

Les mer
03.12.2019

Lokalt tjenestetilbud og lokal tilstedeværelse er svært viktig for kundene som naturlig hører med til regionen som Trollheimslab i Surnadal betjener. Samtidig er det behov for utvikling av et bredere tjenestetilbud til regionen. Eierne i Trollheimslab og Kystlab har vært enige om at i tiden fremover vil både behovet for et bredere tjenestetilbud, lokal tilstedeværelse og kundenes forventninger til laboratoriet i Surnadal, best bli ivaretatt gjennom at Kystlab overtok 100 % eierskap i Trollheimslab og integrerte Trollheimslab inn som en egen avdeling i Kystlab AS.

Les mer
17.12.2018

 

Det er skrevet intensjonsavtale om fusjon mellom KYSTLAB AS og SINTEF Molab - To sterke aktører planlegger å gå sammen for å bli større, sterkere og mer synlig.

Les mer
16.07.2019

Vi i Kystlab ønsker alle våre kunder en riktig god sommer. 

 

Les mer
12.06.2019

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

 

Les mer
07.03.2019

Det er et pågående utbrudd av Salmonella infeksjon og flere personer over hele Norge har blitt syke. Produktet "Eksotisk miks" ble trukket tilbake 6.mars 2019. 
Alle laboratorieavdelingene i #Kystlab utfører #Salmonella analysen akkreditert. Ta kontakt med oss om du ønsker å få undersøkt ditt produkt for Salmonella eller andre mikrobiologiske analyser.

Les mer
24.08.2018

Etter en tørr sommer er det mange brønner som har lite vann. Nå som det har kommet mer nedbør vil overflatevann kunne føre til dårligere kvalitet på drikkevannet i en periode.

Les mer
04.06.2018

Kystlab AS, avd. Frøya-Hitra kan tilby akkreditert analyse av fett og totalpigment i laks.

Les mer her

Les mer
06.04.2018

 I mars arrangerte avdeling Brønnøysund og avdeling Molde hver sin fagdag om drikkevann. Det ble et vellykket arrangement begge steder.

Les mer
25.01.2018

Næringsmiddeldagene 2018, fra 24. til 26. januar, finner sted i Trondheim

Les mer
29.11.2017

I samarbeid med Åkerblå AS har Kystlab AS i en årrekke holdt fiskevelferdskurs for brønnbåtmannskap.

Les mer
24.11.2017

Torsdag 23. november gjennomførte vi nok et praktisk rettet Legionellakurs, denne gangen i Kystlab sine lokaler på Sunnmøre.

 

Les mer
27.09.2017

Da er vi er godt i gang med dagens Legionellakurs i Mosjøen. Foredragsholdere og deltakere er samlet på Fru Haugans Hotel.

Les mer
22.09.2017

Lilleborg inviterer til interessante og lærerike faqdager i Gardermoen Næringspark 25. og 26. oktober.

Fagdagene gir faglig påfyll rundt blant annet produksjonsrenhold, prøvetaking og forebygging av utbrudd av Listeria.

Anne Kristin Gussiås fra avdelingen vår i Molde skal bidra med foredraget "Hvordan kan vi utføre prøvetakingen mest effektivt og korrekt". 

Se program for nærmere informasjon. 

Les mer
05.09.2017

Vi takker arrangørene av Dyregod, alle som besøkte oss på stand og væregudene for flotte dager på Batnfjordsøra i Gjemnes 1. til 3.9. Det frister til gjentakelse! Hvis det er spørsmål i etterkant av dagene er det bare å ta kontakt med en av våre avdelinger.

 

 

Les mer
31.08.2017

Våre avdelinger i Mosjøen, Brønnøysund, Namsos, Fosen, Kristiansund, Molde og Sunnmøre har fått akkreditert ny analysemetode for Clostridium perfringens, NS-EN ISO 14189.

Som det er informert om tidligere er Drikkevannsforskriften revidert og en av endringene er analysemetoden for Clostridium perfringens. Mattilsynet har gitt laboratoriene en overgangstid for å validere og akkreditere ny metode, NS-EN ISO 14189. Dette arbeidet ble startet i vår og fra 29.august kan vi utgi akkrediterte analyseresultat for Clostridium perfringens med denne metoden.

Les mer
23.08.2017

Legionellaseminaret i Mosjøen i august ble dessverre avlyst, men vi har gleden av å meddele at vi vil arrangere et kortere og mer praktisk rettet Legionellakurs - 27. september i Mosjøen. Her vil vi ta for oss de oppgaver som må utføres ved syke- og aldershjem, skoler, barnehager, idrettshaller, svømmehaller o.l. for å forebygge spredning av Legionella-bakterien. 

Målgruppen vil være enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere samt annet personell med oppgaver tilknyttet Legionella-forebygging. 

Les mer
16.08.2017

En god kunde av oss; Drågen Smokehouse, her representert ved daglig leder Petter Aune, er tilstede på årets Aqua Nor 2017 i Trondheim. 

Les mer
16.08.2017

Aqua Nor har i mange år vært et viktig møtested for akvakulturnæringen. 

Les mer
03.08.2017

Kvaliteten på drikkevannet kan variere med årstid, vær- og nedbørsforhold. På tide å sjekke drikkevannet du bruker på hytta? 

Les mer
18.05.2017

VA-konferansen 2017 i Møre og Romsdal. 

Les mer
20.04.2017

Nå kan dere på en enkel måte få utført prøveuttak og analyse for kvalitetskontroll av drikkevann om bord.

 

Les mer
31.03.2017

I mars arrangerte vi nok et Legionellaseminar; nummer 14 i rekken. Denne gangen var stedet Molde, som også var hvor vi arrangerte seminaret for aller første gang i 2010.

Les mer
24.03.2017

Kystlab-PreBIO`s avdeling i Brønnøysund er nå akkreditert for de fysikalske analysene pH, farge, ledningsevne og turbiditet på ManTech robot.

Les mer
15.02.2017

Kystlab-PreBIO AS var det første laboratoriet som fikk innvilget akkreditering på analyse av ATPase-aktivitet,
som smoltifiseringsparameter for settefiskbransjen.

Les mer
20.01.2017

Ny Drikkevannsforskrift ble gjort gyldig fra 1. januar 2017.
Den nye forskriften finner du her og Mattilsynets veileder til forskriften her.

Les mer

22.12.2015
Les mer
28.11.2016

Kystlab-PreBIO AS analyserer ulike parametere som kan virke inn på inneklima i boliger, institusjoner og offentlige bygg, blant annet mugg- og gjærsopp i luft og materialer og radon i luft.

Se også vår artikkel vedr. våre tjenester på inneklimakartlegging.

Les mer
21.11.2016

Kystlab-PreBIO tilbyr akkreditert analyse av olje i avløpsvann – olje i vann.

Les mer
08.03.2013

I TV-programmet "TV 2 hjelper deg" ble et utvalg av landets badeland kritisert for å ha dårlig vannhygiene. Vi vil i den forbindelse minne om våre laboratorieanalyser og tjenester innen feltet.

Les mer
21.10.2016

Har du privat vannkilde og ønsker å sjekke om drikkevannet ditt er trygt å drikke?

Les mer
05.07.2016

Kystlab-PreBIO AS avd. Mosjøen, Fosen, Kristiansund og Sunnmøre har investert i nye identiske system for automatiserte analyser av pH, konduktivitet, turbiditet og farge på vann.

Les mer
01.06.2016

Kystlab-PreBIO sin laboratorieavdeling på Frøya-Hitra flytter inn i nye lokaler i Blått kompetansesenter på Frøya.

Les mer
18.03.2016

Molde Videregående skole på besøk hos Kystlab-PreBIO avd. Molde

Les mer
19.02.2016

Et godt inneklima er en viktig forutsetning for helse, læring og trivsel…

Hvordan er det hos dere?

 

  • Er det mistanke om muggsopp?
  • Føles luften tung og tett?
  • Plages dere med støy eller etterklang?
  • Oppleves luften for varm eller kald?

 

Vår inneklimakartlegging gir dere svar på disse og andre viktige spørsmål.

Les mer
02.02.2016

Kystlab-PreBIO AS har nå felles akkreditering og alle de 8 laboratorieavdelingene i selskapet utgir fra og med 2.2.2016 analysesvar under felles akkrediteringsnummer TEST 070 som også omfatter omfanget for tidligere TEST 064.

Les mer
20.01.2016

Vi vil oppfordre våre vannverks-kunder om å lese gjennom høringsutkastet til ny Drikkevannsforskrift og eventuelt gi inn høringsuttalelser innen 11.april 2016

Les mer
12.01.2015

Mattilsynet sender i disse dager ut påminnelse om rapportering av vannverksdata for året 2019 til alle vannverk. Dette skal innrapporteres fra vannverket innen 15. februar 2020. SINTEF Norlab AS (tidligere Kystlab) tilbyr å lage denne rapporten, men innrapporteringen må vannverket gjøre selv. #vannverksrapporter 
Mer informasjon om dette finner du på Mattilsynet sin hjemmeside.

Ta kontakt med våre avdelinger for bestilling av rapport. 

Les mer
01.12.2015

Den 24. november gjennomførte vi et svært vellykket inneklimaseminar for hele 43 deltakere!

Les mer
12.11.2015

 

Onsdag 11. november ble det gjennomført nok et Legionellaseminar for en engasjert gjeng. Deltakerne besto av blant annet vaktmestere, sykepleiere og driftsteknikere fra land og offshore. 

Les mer
27.05.2015

Kystlab-PreBIO AS sine avdelinger i Molde og Sunnmøre er nå akkreditert for nye og hurtigere metoder for kvalitativ analyse av Salmonella og Listeria, og for flere kvantitative analyser av næringsmidler. 

                                                        

Les mer
06.05.2015

I forbindelse med lansering av ny og opppdatert versjon (nå også på engelsk), er Kystlab PreBIO i Stavanger for å opplyse om viktigheten av rent drikkevann. Kompetansehevende tiltak gjennom kursing er fokus.

Les mer
22.04.2015

Kystlab-PreBIO sitt datterselskap NVFH har med virkning fra 20.april solgt Fiske-Liv AS til Havbrukstjenesten AS. Fiske-Liv AS driver i dag med veterinær- og miljøtjenester innen fiskeoppdrett.

 

Les mer
12.01.2015

Mattilsynet sender i disse dager ut påminnelse om å registrere vannverksdata i vannverksregisteret til alle vannverk. Dette skal innrapporteres fra vannverket innen 15. februar. Kystlab-PreBIO AS tilbyr å lage denne rapporten.

Ta kontakt med våre avdelinger for bestilling av rapport. 

Les mer
15.01.2015
  • Er dere mange som deler på inneluften?
  • Lurer dere på om ventilasjonsanlegget fungerer som det skal?
  • Er det spesielt mye støy på enkelte rom?
  • Mistenker dere at støyen kan komme av rommets utforming, og ikke nødvendigvis bruken?
  • Er det dårlig lys på enkelte rom?

Kystlab sin inneklimaundersøkelse gir svar

 

 

Les mer
11.12.2014

Vi er avhengige av å drikke vann. Vi bader, dusjer, vasker hender og pusser tenner med 55 liter vann hver dag. Vann er vårt viktigste næringsmiddel, og bør være av best mulig kvalitet - også offshore. Derfor har vi laget et kurs med mål om å gi mennesker som har ansvar for drikkevann offshore, eller oppgaver i forbindelse med dette, økt kompetanse og forståelse for å kunne levere godt og sikkert drikkevann. Kurset er et e-læringskurs og er tilgjengelig hos trainingportal.no både på norsk og engelsk. Kurset er oppdatert etter 5. utgave av "Nok, godt og sikkert Drikkevann offshore" fra 2017.

Les mer
26.11.2014

Fusjonen mellom Kystlab AS og PreBIO AS er ferdig behandlet i Brønnøysundregistrene.

For våre kunder vil endring i navn, organisasjonsnummer (tidligere PreBIO AS) og forretningsadresse (tidligere Kystlab AS) på svarbrev og faktura være de første synlige endringene. 

Har du spørsmål i denne saken eller om annet innen vårt tjenestetilbud; ikke nøl med å ta kontakt med ditt lokale kontor i Kystlab-PreBIO som du finner her.

 

 

 

Les mer
12.11.2014

Det tiende Legionellaseminaret i rekken, denne gangen arrangert i Brønnøysund 6. november, er historie. Dagen før ble seminar nummer ni avholdt i Namsos.

I tillegg er disse to seminarerne også de første som ble arrangert under navnet Kystlab-PreBIO AS, etter fusjonen i tidligere i år. Vi ønsker å takke alle de dyktige foreleserne våre, og ikke minst alle deltakerne som deltok. 

 

Les mer
17.07.2014

Kjernevirksomheten for begge selskap har vært laboratorieanalyser innen vann, mat og miljøprøver, og det skal det fortsatt være i Kystlab-PreBIO, som blir navnet på det sammenslåtte selskapet. Med 9 avdelinger fra Sunnmøre i sør til Mosjøen i nord gir dette en lokal tilstedeværelse, beredskap og kundenærhet som er unikt i laboratoriebransjen i Norge. Samtidig vil bredden i tjenestetilbudet øke. Videreutvikling av tjenester innen rådgivning, kurs og seminar blir noe av det første man tar tak i. 

Les mer
06.06.2014

"Med denne akkrediteringen på plass får selskapet et stort løft og vi blir en enda mer konkurransedyktig bedrift i bransjen" uttaler Daglig leder i Fiske-Liv AS, Liv Birte Rønneberg. Her er akkredteringsteamet fra venstre Sondre Veberg Larsen (Rådgiver miljø), Vegard Aambø Langvatn (Fagansvarlig rådgiver miljø), Liv Birte Rønneberg (Daglig leder), Svein Olav Humberset (Rådgiver miljø) og Inger Mundheim (Kvalitetsleder miljø).

Les mer
26.05.2014

Teknisk sjef Audun Krøvel ved Ålesund Sykehus opplevde det mange driftere av vannanlegg frykter: Påvisning av Legionella! Han delte verdifulle erfaringer fra prosessen før, under og etter denne hendelsen på vårt seminar i Ålesund 26. mai.

Les mer
27.02.2014

Det 7. Legionellaseminaret i Kystlabs historie ble arrangert en helt ny plass - I Surnadal. For første gang også i samarbeid med vårt datterselskap TrollheimsLAB AS. På bildet ser vi Anne Kristin Gussiås (Fagansvarlig analytiker), Rolf Erik Nustad (Rådgiver Miljørettet Helsevern) og Cathrine Nasvik Haga (Lableder avd Kristiansund) på vei inn i de flotte lokalene i vi disponerte i Surnadal Kulturhus. Med seg hadde de vår vanlige "Legionella-seminar-pakke" pluss noen nyvinninger. Og seminaret ble på mange måter det beste vi har hatt noensinne!

Les mer
10.02.2014

Avdelingsingeniør Bertil Skaar, her avbildet ved nyrenovert skolekjøkken på Vatne ungdomsskole, sier at

«samarbeidet med Kystlab har vært svært bra gjennom hele prosessen, og at rapportene de nå sitter igjen med gir en god oversikt over hva som må prioriteres fremover når det gjelder kommunens skoler og barnehager».

Les mer
05.02.2014

Mattilsynet har undersøkt virksomheter som produserer mat som er ferdig til servering. Undersøkelsen viser at flere av produsentene ikke har god nok kontroll på Listeria

Les mer
06.02.2014

Mattilsynet sender i disse dager ut påminnelse om å registrere vannverksdata i vannverksregisteret til alle vannverk. Dette skal innrapporteres fra vannverket innen 15. februar. Kystlab tilbyr å lage denne rapporten.

Ta kontakt med våre avdelinger for bestilling av rapport. Prisen er i år kun kr 1050,- per rapport!

Les mer
04.02.2014

I tillegg til å utføre vann- og næringsmiddelanalyser, så bistår Kystlab bedrifter med å utarbeide og vedlikeholde kvalitetssystem for næringsmiddelsikkerhet.

Les mer
21.11.2013

På oppdrag fra Norsk Kommunalteknisk Forening ved nettverkssekretær Jan Atle Strand holdt vi og vår faste samarbeidspartner B&B Consult sammen et dagskurs i Legionella for hele 40 vaktmestere og teknisk personell fra kommunene Molde, Rauma, Fræna og Kristiansund. Den formidable interessen bekrefter det økende fokuset på Legionella blant driftspersonell på offentlige bygg.

Les mer
20.11.2013

Seminaret gikk av stabelen i flotte lokaler på Rica Hotell Kristiansund, der over 40 personer deltok. Hotellet leverte forfriskninger i pausene,samt en meget god lunsj,  der deltakerne kunne diskutere de forskjellige temaene seg i mellom. Flere foredragsholdere hadde bidratt før, og ga oss informasjon med forskjellig vinkling innen Legionella problematikk. Ny var Eyvind Andersen fra Folkehelseinstituttet, som bidro med blant annet informasjon innen drikkevannanlegg på Offshoreinstallasjoner.

Les mer
19.09.2013

Luften er fri for alle, men hvor mange må dele på den? Inneklimaundersøkelser i barnehager har blitt en av Kystlabs fanesaker høsten 2013.

Les mer
19.09.2013

Kystlab tilbyr nå barnehager en rådgivende rapport tilpasset miljørettet helsevern. Din barnehage har nå muligheten til å få full gjennomgang av rutiner, sikkerhet, dokumentasjon og internkontroll. Dette gjør barnehagen godt forberedt før eventuelle tilsyn, samt en grundig dokumentasjon til vedlikeholdsplaner. Vis at din barnehage har fokus på barnas helse.

Les mer
05.09.2013

Mastergradstudent Andreas Riborg skal i høst utføre sin masteroppgave ved vår avdeling i Dragsund. Han skal se nærmere på Listeria monocytogenes i fiskeindustrien.

Les mer
02.09.2013

Den senere tids nyhetsoppslag om nye Leigionella-funn ved flere av landets sykehus har igjen satt fokus på dette viktige fagfeltet. Sykehus, båter, hotell, borettslag, offentlige bygg og andre som drifter VVS-anlegg med potensiell fare for Legionella-spredning bør være bevisst sitt ansvar og sjekke anlegget for Legionella!

Les mer
19.08.2013

Økende behov for tilsyn og rådgivningstjenester i barnehager er bakgrunnen for at Kystlab har ansatt Rolf Erik Nustad som rådgiver i vår avdeling for Miljørettet Helsevern (MHV).

Les mer
23.05.2013

22. mai arrangerte vi vårt femte Legionella-seminar - denne gangen i Ulsteinvik. 40 deltakere og foredragsholdere var tilstede i flotte kurslokaler på Quality Choice Ulstein. Alle foredragsholdere har bidratt før, og et spesielt interessert publikum fikk oppleve stort engasjement fra podiet. Alle foredragene ligger til nedlasting til slutt i denne artikkelen.

Les mer
08.05.2013

Husk at kvaliteten på drikkevannet er som regel bedre om vinteren enn om sommeren. På tide å sjekke drikkevannet du bruker på hytta?

Les mer
04.04.2013

Mattilsynet skal i år besøke 500 virksomheter for å undersøke hvordan disse har kontroll med bakterien Listeria i spiseklar mat.

Les mer
12.03.2013

I disse dager har media fokus på manglende tilsyn i landets barnehager. Kystlab AS vil orientere om at vi utfører denne tjenesten på oppdrag fra kommunene. Sammen med kommunelegene i våre samarbeidskommuner sikrer vi at virksomhetene får regelmessig besøk!

Les mer
08.03.2013

I TV-programmet "TV2 Hjelper deg" ble et utvalg av landets badeland kritisert for å ha dårlig vannhygiene. Vi vil i den forbindelse minne om våre laboratorieanalyser og tjenester innen feltet.

Les mer
15.02.2013

Hvordan tenke matsikkerhet om bord i et fartøy?

Hvordan skal vi tolke resultater fra laboratorieprøver?

Hva gjøres når uhellet er ute?

Kystlab har over flere år mottatt verdifulle spørsmål som dette fra våre offshorekunder. Gjennom bedriftsinterne kurs for forpleiningssjefer, stuerter og medicer har vi møtt på flere praktiske problemsstillinger som har utfordret oss. Derfor har vi nå utarbeidet en veileder i prøvetaking og kvalitetssikring, hvor vi forsøker å besvare disse spørsmålene.

Les mer
13.02.2013

15 deltakere fra 9 forskjellige mindre vannverk i regionen rundt laboratoriet i Molde møtte opp på vår vannverkskveld. Interesserte fulgte de med når de ansatte på laboratoriet fortalte om vannprøver fra A til Å. Kvelden ble avsluttet med en omvisning på laboratoriet.

Les mer
04.02.2013

Kystlab AS og Trollheimslab AS styrker sin posisjon som leverandører av laboratorietjenester innen vann, mat og miljø. Kystlab AS kjøper 49 % av aksjene i Trollheimslab AS og blir dermed største eier i det Surnadalsbaserte labselskapet. Daglig leder i Trollheimslab AS, Hanne Waag, er selv medeier i selskapet, og har stor tro på at det nye eierskapet skal bidra til en positiv utvikling. Kystlab kjøpte i fjor 80 % av Fiske-Liv AS og det nye org.kartet til konsernet ser dermed slik ut:

Les mer
16.01.2013

Vi har laget nye følgeskjema for laboratorieprøver. 1 eget for offshore-prøver og 1 til alle andre prøveinnleveringer. Endringene er utført for å gjøre begge skjema mer brukervennlige for våre kunder. Trykk på linkene lenger ned for å se de nye skjemaene.

Les mer
09.01.2013

Mattilsynet sender i disse dager ut påminnelse om å registrere vannverksdata i vannverksregisteret til alle vannverk. Dette skal innrapporteres fra vannverket innen 15. februar. Kystlab tilbyr å lage denne rapporten.

Ta kontakt med våre avdelinger for bestilling av rapport. Prisen er i år kun kr 1025,- per rapport!

Les mer
11.12.2012

Vi har laget en liten presentasjonsvideo om drikkevannsanalyser. Se vannets reise fra sitt naturlige element frem til vårt laboratorium!

Les mer
23.11.2012

Det ble en meget vellykket åpning av Kystlabs nye lokaler i Eikremsvingen 4. Daglig leder, Svein Erik Haugmo, ønsket velkommen til omtrent 50 gjester. De fremmøtte var kunder, samarbeidspartnere, ansatte, huseier og nabobedrifter.

 

Les mer
03.09.2012

Vi i Kystlab gleder oss til å ønske dere velkommen til våre nye lokaler. 10. september flytter vi inn i Eikremsvingen 4.

Her blir det lett adkomst direkte via heis til i 2. etg. Prøver analyseres som vanlig fra denne dagen, og tas altså imot i våre nye lokaler (Eikremsvingen 4). Prøver som leveres mellom onsdag 5.9 og fredag 7.9 skal leveres i Eikremsvingen 1 og blir enten konservert og analysert fra 10. september i ny lab, eller sendt til et av våre andre laboratorier for analyse omgående.

Vi kommer til å invitere kunder og samarbeidspartnere til åpen dag på et senere tidspunkt. Har du spørsmål vedr flyttingen? Ring oss på 92 47 95 92.

Les mer
22.08.2012

35 deltakere sultne på kunnskap og sushi møtte oss på vakre Jugendstilsenteret i Ålesund. Anledningen var årets Sjømatseminar under Matfestivalen arrangert av oss i Kystlab. Viktige stikkord: Kultur - Kunnskap - Kulinari

Et program med stor bredde og dyktige foredragsholdere medførte et vellykket seminar.

Foredragene ligger vedlagt til deg nederst på denne siden.

Les mer
26.06.2012

I vår har det vært et ekstra fokus på holdbarhetsanalyser fra våre kunder i sjømatnæringa. En av disse er Vikenco AS, som har gjennomført en omfattende kartlegging. Line Skov Pettersen er kvalitetsleder ved Vikenco og gir Kystlab rosende omtale i forbindelse med prosjektet. Hun mener det er positivt at hun kan finne denne kompetansen i nærmiljøet.

Les mer
26.06.2012

Til høsten skal splitter nye lokaler stå klare i Molde. De ansatte flytter da fra Eikremsvingen 1 til Eikremsvingen 4. Slik blir bygget seende ut til høsten, og vi flytter inn i 2. etasje.

Les mer
15.06.2012

Tirsdag 12. juni arrangerte Kystlab AS seminar med rekordhøy påmelding. Hovedtemaet for seminaret var landbasert oppdrett av stor laksefisk. På bildet under foreleser en engasjert Thue Holm om Atlantic Sapphire sin banebrytende satsing på et 100 % landbasert lakse-anlegg på vestkysten av Jylland.

Les mer
25.05.2012

Fredag 25. mai ble det offentliggjort at Kystlab AS kjøper 80 % av aksjene i Fiske-Liv AS, og de to selskapens virksomhet innen fiskehelse og lokalitetsundersøkelser blir samlet i Fiske-Liv AS. Les mer om sammenslåingen i pressemeldingen.

Les mer
25.02.2006

Kystlab AS har i en årrekke utført brønnbåtinspeksjoner og har det siste året også hatt en del oppdrag på renholdskontroll av servicebåter. Vi har en godt innarbeidet prosedyre for kontroll av renhold og desinfeksjon av slike båter. Det er også viktig å holde seg oppdatert på gjeldende forskrifter og ny kunnskap rundt transport av fisk.

Les mer
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden