Vanndag i Molde 21. mars

NB! UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: 16. MARS KL. 16:00

 

Velkommen til vanndag 21. mars i Molde. Her vil vi blant annet går gjennom den reviderte drikkevannsforskriften som er gjeldene fra 1.1.2017.

Drikkevann er vårt viktigste næringsmiddel. Drikkevann er alle former for vann som er ment til drikke, matlaging eller andre husholdningsformål, som rengjøring og dusjing. Trygt drikkevann skal verken inneholde fysiske, kjemiske eller mikrobiologiske komponenter som på kort eller lang sikt kan medføre risiko for helsefare.

Vannet må derfor tilfredsstille krav til alle bruksområder og drikkevannsforskriften er et hjelpemiddel for å sikre dette.

I løpet av denne vanndagen vil vi se nærmere på endringene og hva som er nytt i drikkevannsforskriften som har betydning for eiere og driftere av vannverk. I tillegg vil vi gå inn farekartlegging og betydningen av riktig prøvetaking, prøvegruppene og analysene som har betydning for å sikre et trygt drikkevann.

Målgruppe: Vannverkseiere, enhetsledere, driftsansvarlige, teknisk personell, prøvetakere, tilsynspersonell og eventuelt andre som har med drikkevann å gjøre.  Velkommen!    

           

Arrangementet vil finne sted på Quality Hotel Alexandra i Molde 21. mars.      

Se program nederst på siden.         

NB! UTVIDET PÅMELDINGSFRIST: 16. MARS KL. 16:00

 

 

Filer:
Program Vanndag Molde 2018.pdf
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden