Kystlab AS tilbyr kurs i næringsmiddelhygiene for offshorepersonell

Kurset retter seg inn mot offshoresykepleiere og annet personell som har ledende eller oppfølgende rolle for næringsmiddelsikkerhet og hygiene.      

 

Om oss                                                          

 • Kystlab AS er et selskap som utfører laboratorieanalyser, samt tilbyr kurs og rådgivningstjenester innen næringsmiddelsikkerhet og hygiene.
 • Vi har lang erfaring med å utføre renholds- og hygienerevisjoner, revisjoner etter trygg mat standarder og opplæring innen hygiene og HACCP.
 • Siden 2011 har vi arrangert hygienekurs tilpasset offshorepersonell (forpleiningssjefer, sykepleiere og kokker).

Gjennomføring

 • Kursene kan arrangeres bedriftsinternt og tidspunkt tilpasses turnuser o.l.. Varighet på kursene er i utgangspunktet 2 dager, men dette kan justeres.
 • Innhold i kursene er praktiske og retter seg spesifikt inn mot næringsmiddelsikkerheten offshore.
 • Alle kurs avsluttes med en MPC (multiple choice) test. Om ønskelig kan testen legges opp som eksamen.

Kursinnhold

 • Generell mikrobiologi.
 • Næringsmiddelbårne sykdommer.
 • Beredskap og tiltak ved utbrudd.
 • Personlig hygiene.
 • Prinsipper for trygg mat.
 • Bestemmelser, internkontroll og HACCP.
 • Prøvetaking.
 • Hygieneinspeksjoner – Hva skal vi se etter?
 • Gruppeoppgaver rettet mot praktiske problemstillinger.

Kontaktinformasjon                                                                           

Svein G Drabløs – Fagansvarlig rådgiver Trygg Mat                                              

Tlf: 92 47 90 92 –  sgd@kystlab.no     

                                                     

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden