Invitasjon til fagdag vann - Brønnøysund

MÅLGRUPPE: DRIFTSANSVARLIGE, VANNVERKSEIERE OG PRØVETAKERE VED VANNVERK

 

FREDAG 09. MARS 2018, KL. 11:00 – 15:00

HOVØYVEIEN 23, 8904 BRØNNØYSUND

Selve arrangementet blir i kantina (inngang 2 etg.) mot sør på driftsbygget teknisk.

 

PROGRAM

 

  • Velkommen og kort presentasjon

Unni Bratland, Avdelingsleder, Kystlab AS avd. Brønnøysund

 

  • Revidert drikkevannsforskrift

Kim Stene, Mattilsynet DK Brønnøysund

 

  • Lunsj

 

  • Prøvetaking og prosedyrer for prøvebehandling.

Torild Jonassen, Laboratorieingeniør, Kystlab AS avd. Brønnøysund

 

  • Mikroorganismer i drikkevann, tolking av resultater, oppfølging av avvikende resultater

Unni Bratland, Avdelingsleder, Kystlab AS avd. Brønnøysund

 

  • Kjemiske analyser, tolking av resultater, oppfølging av avvikende resultater. Måleusikkerhet tilknyttet analyser.

Johan Ahlin, Fagansvarlig Kjemi, Kystlab AS avd. Namsos

 

  • Info/befaring.

Thor Olaf Johansen. Teknisk avd. Brønnøy kommune

 

Det serveres enkel lunsj med kaffe/te.

 

Bindene påmelding innen 26. februar, til tlf.: 75009800 eller bronnoysund@kystlab.no

Vennligst oppgi navn på deltaker, mail-adresse og tlf.nr.

 

VELKOMMEN!

Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden