Laboratorietjenester

Miljørettet helsevern

Trygg mat

Vi kan hjelpe deg med vannverksrapport
Vi tilbyr inneklimakartlegging
DRIKKEVANNKURS OFFSHORE SOM E-LÆRING
OPPDATERT UTGAVE AV VEILEDEREN TRYGG MAT - OFFSHORE TILGJENGELIG NÅ!
VANNETS REISE TIL LABORATORIET

Legionella prøveuttak

WiLabLIMS Online

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

 

Les mer

Kurset i næringsmiddelhygiene, som finner sted 1. og 2. oktober i Molde, retter seg inn mot offshoresykepleiere, forpleiningssjefer, kokker og annet personell som har ledende eller oppfølgende rolle for næringsmiddelsikkerhet og hygiene.    

Meld deg på her

Les mer

Det er et pågående utbrudd av Salmonella infeksjon og flere personer over hele Norge har blitt syke. Produktet "Eksotisk miks" ble trukket tilbake 6.mars 2019. 
Alle laboratorieavdelingene i #Kystlab utfører #Salmonella analysen akkreditert. Ta kontakt med oss om du ønsker å få undersøkt ditt produkt for Salmonella eller andre mikrobiologiske analyser.

Les mer
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev
 • – Veldig ekkelt å ikkje kunne stole på drikkevatnet

  Innbyggjarar på Askøy kritiserer at drikkevatnet er forureina og meiner kommunen har informert for seint og for dårleg. Om lag ti personar...

  dei vanlege «kokevarsel-bakteriane» som E. coli, og at det heller ikkje er mistanke om salmonella. Dei første svara på vassprøvane kjem i
 • Algeoppblomstring overvåkes fra satellitt

  Teknologi 5. juni 2019 13:26 - I forbindelse med den pågående algeoppblomstringen og frykt for spredning følger vi situasjonen ved hjelp...

  kombinere ulike typer satellittbaserte sensorer som optisk og radar med analyse, vannprøver og maskinlæring, å kunne utvikle en operasjonell
 • Den gode og opplysende samtalen

  Framsnakking og folkeopplysning er viktig, for å få forståelse for norsk landbruk blant folk flest.

  enn de fra utlandet. Norske egg som er garantert frie for salmonella. Norsk svin helt uten antibiotikaresistente bakterier. Frukt og bær som
 • Død rev funnet i fôr –35 melkekyr døde

  35 melkekyr døde i Sverige etter at de ble smittet av det giftige stoffet botulisme. Grunnen var at en død rev hadde havnet i grovfôret.

  av botulismebakterien, i samme tidsperiode ble også personer smittet av listeria-bakterier i forbindelse med inntak av rakfisk. Botulisme er
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden