Laboratorietjenester

Miljørettet helsevern

Trygg mat

Vi kan hjelpe deg med vannverksrapport
Vi tilbyr inneklimakartlegging
DRIKKEVANNKURS OFFSHORE SOM E-LÆRING
OPPDATERT UTGAVE AV VEILEDEREN TRYGG MAT - OFFSHORE TILGJENGELIG NÅ!
VANNETS REISE TIL LABORATORIET

Legionella prøveuttak

Prøveresultater Online

Kurset i næringsmiddelhygiene, som finner sted 1. og 2. oktober i Molde, retter seg inn mot offshoresykepleiere, forpleiningssjefer, kokker og annet personell som har ledende eller oppfølgende rolle for næringsmiddelsikkerhet og hygiene.  

Meld deg på her

Les mer

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

 

Les mer

Kvaliteten på drikkevannet kan variere med årstid, vær- og nedbørsforhold. På tide å sjekke drikkevannet du bruker på hytta? 

Les mer
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev
 • Få overskridelser i importert sjømat

  I 122 stikkprøver av importert sjømat fant havforskere et par overskridelser av EUs grenseverdier.

  er ikke fastsatte grenseverdier for disse bakteriene. – Vi gjorde ett funn av Listeria-bakterier i norsk sild som var eksportert til Egypt,
 • Kokepåbudet oppheves

  Eidsvoll kommune opplyser på sine nettsider at vannet nå kan benyttes som normalt Fredag ettermiddag gikk kommunen ut med en melding til...

  kommunen ut med en melding til innbyggerne om at det var gjort funn av E.coli i drikkevannet. De oppfordret folk til å koke vannet. Siden
 • Kommuneoverlegen: – Hver sjette time skal vi ta nye prøver, og det tar minst ett døgn å få et sikkert svar

  Kokevarsel i Eidsvoll kommune.

  Eidsvoll kommune opplyser at det er påvist lave verdier av E. coli ved noen prøvepunkter i vannledningsnettet. – Eidsvoll kommune tar
 • Vannet må fortsatt kokes i Rennebu

  Fortsatt høye verdier ved Havdal vannverk.

  å koke det. Årsaken til det var bakteriefunn. - Analyseresultater fra siste vannprøve viser for høye verdier av Intestinale enterokokker ved
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden