Laboratorietjenester

Miljørettet helsevern

Trygg mat

Vi kan hjelpe deg med vannverksrapport
Vi tilbyr inneklimakartlegging
DRIKKEVANNKURS OFFSHORE SOM E-LÆRING
OPPDATERT UTGAVE AV VEILEDEREN TRYGG MAT - OFFSHORE TILGJENGELIG NÅ!
VANNETS REISE TIL LABORATORIET

Legionella prøveuttak

Prøveresultater Online

Målgruppen for kurset er enhetsledere for kommunalteknikk og eiendom, vaktmestere og annet personell med oppgaver tilknyttet Legionellaforebygging. Kurset er praktisk rettet og tar for seg spesielt dusjanlegg/internt vannfordelingsnett.

 

Les mer

Kvaliteten på drikkevannet kan variere med årstid, vær- og nedbørsforhold. På tide å sjekke drikkevannet du bruker på hytta? 

Les mer

 

Det er skrevet intensjonsavtale om fusjon mellom KYSTLAB AS og SINTEF Molab - To sterke aktører planlegger å gå sammen for å bli større, sterkere og mer synlig.

Les mer
Nyhetsbrev
Skriv e-post her for å registrere deg på nyhetsbrev
 • Har undersøkt antibiotikaresistente bakterier i skjell

  For første gang har forskere undersøkt forekomsten av antibiotikaresistente bakterier i skjell langs Norskekysten. 33 prosent av bakteriene...

  har opphav fra mennesker eller dyr, som for eksempel tarmbakterien E.coli. Noen bakterier har egenskaper som gjør dem naturlig resistente
 • Dette vet vi om «dødsbakterien»

  Allerede for 13 år siden skrev Aud Kari Fauske om bakterien som er funnet i 27 døde hunder. Siden da er det forsket lite på den – men det...

  i Oslo forteller at Providencia alcalifaciens er i samme familie som E. coli og salmonella. – Dette er bakterier vi kjenner godt fra før.
 • Rema 1000 Danmark tilbakekaller pølser

  Det er påvist listeriabakterier i danske kyllingpølser.

  aktuelle kyllingpølsene etter at det ble påvist listeria-bakterier i produktet. Listeria Listeriabakterier finnes nesten overalt i jord,
 • Etterforsker E. coli-utbrudd som har gitt alvorlig nyresykdom

  Annonse Folkehelseinstituttet har startet utbruddsetterforskning etter at fem pasienter fra fylkene Hordaland, Aust-Agder, Trøndelag og...

  (HUS). Denne alvorlige nyresykdommen skyldes infeksjon med toksinproduserende enterohemoragisk E. coli (EHEC). Så langt er det bekreftet at
Ring oss på 712 50 500. Eller fyll inn kontaktinformasjon, og vi kontakter deg!
Navn:
*
E-post:
*
Telefon:
Kommentar:
Skriv inn koden